Zwyciężyliśmy!

Fundacja Dorastaj z Nami zwyciężyła w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022.

Fundacja Dorastaj z Nami zdobyła nagrodę główną za swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 w kategorii organizacje pozabiznesowe. Konkurs już po raz 16 zorganizowały Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

To dla nas szczególnie ważne wyróżnienie, gdyż jest to pierwsza publikacja Fundacji Dorastaj z Nami, która kompleksowo przedstawia nasze działania w obszarach zrównoważonego rozwoju. Przygotowując raport, staraliśmy się pokazać spektrum naszych działań, ich wpływ na otoczenie, a także zaangażowanie różnych grup interesariuszy w rozwiązywanie problemów społecznych, z którymi na co dzień mierzy się Fundacja.

Transparentność jest dla nas kluczowa. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami, które mają obowiązek raportowania niefinansowego. Chcąc być dla nich wiarygodnym partnerem, oprócz poddawania się corocznemu dobrowolnemu audytowi finansowemu, postanowiliśmy dodatkowo przygotować raport zrównoważonego rozwoju.

Do konkursu zakwalifikowało się 76 publikacji, w tym 12 z organizacji pozabiznesowych. Kryteria oceny oparte były na europejskich wytycznych raportowania, takich jak kompletność (całościowy obraz organizacji), wiarygodność (struktury, procesy i mechanizmy kontroli, umożliwiające prawidłowe przedstawienie informacji o skutkach podejmowanych działań), komunikacja (ocena wykorzystanych technik przekazu).

Nagrody zostały wręczone 28 listopada 2022 r. podczas gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Fundacji Dorastaj z nami za rok 2021 dostępny jest na stronie internetowej: https://dorastajznami.org/raport-zrownowazonego-rozwoju/