Komu pomagamy?
Komu pomagamy?

Pomagamy dzieciom pracowników wszystkich służb publicznych, którzy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia swoich obowiązków, a także dzieciom pracowników służby zdrowia, którzy stracili życie albo ponieśli uszczerbek na zdrowiu, walcząc z pandemią Covid-19.

Dzieci i rodziny

Pomagamy dzieciom pracowników wszystkich służb publicznych, którzy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia swoich obowiązków.

Historie i sukcesy Podopiecznych

W Fundacji Dorastaj z Nami opiekujemy się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, ratowników górskich i medyków walczących z covid-19.

Pracownicy służb publicznych

Misja Fundacji ukierunkowane jest również na wzmacnianie szacunku dla pracy, poświęcenia i odwagi osób, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Potrzebuję pomocy

Jeśli Twój rodzic stracił życie lub zdrowie na służbie – zwróć się do nas!

Jak działamy
Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej Koalicja: Razem dla Bohaterów
Program pomocowy dla dzieci i ich rodzin
Działania wzmacniające etos służb publicznych
Program dla pracowników służb i funkcjonariuszy: Służba i Pomoc
Siła Wsparcia Kobiet
Wystawa: Dla Ciebie zginął...
Wystawa: Dorastam z Wami
Pomóż, by chciało im się żyć
Życie to nie zabawa
Pomóż mi dorosnąć do nowego życia
Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nie Tata
Bohaterowie
Książka "Śmierć warta zachodu"
Album „Dorosnąć do śmierci”
Kim jesteśmy
O Fundacji

Nasza misja i działania

Zespół

Poznajmy się!

Partnerzy

Zobacz z kim współpracujemy

Sprawozdania

Zapoznaj się z naszymi sprawozdaniami

Raport zrównoważonego rozwoju

Sprawdź nasze obowiązania oraz plany na przyszłość w kontekście zarządzania tematami ESG.

Dla mediów

Pobierz materiały

Baza wiedzy
Poradniki
Spotkania z Bohaterami
Artykuły
Podcasty
Warsztaty
Aktualności
Publikacje

O Fundacji

Chcemy, by każde dziecko, które straciło Mamę lub Tatę na służbie, odzyskało radość życia, mogło bezpiecznie dorastać i być dumne ze swojego rodzica Bohatera.

Fundacja posiada ogólnopolską sieć wykwalifikowanych doradców edukacyjnych. Pracownicy Fundacji wiedzą, że wszyscy młodzi ludzie to indywidualiści, dlatego dla każdego z nich dobierają odpowiednią formę wsparcia dopasowaną do jego potrzeb. Fundacja współfinansuje swoim podopiecznym zajęcia edukacyjne, warsztaty językowe oraz sportowe, a także kursy zawodowe. Pomaga wzmacniać silne strony i wydobywać szczególne umiejętności.

Wśród podopiecznych Fundacji jest wielu młodych muzyków, plastyków i informatyków, którym Fundacja konsekwentnie pomaga rozwijać pasje i talenty.

Fundacja co roku organizuje wyjazdy wakacyjne dla całych rodzin poszkodowanych na służbie żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych.

Jednym z kluczowych zadań Fundacji jest zapewnienie jej podopiecznym fachowej pomocy psychologicznej. Razem z partnerami Fundacja regularnie organizuje bezpłatne warsztaty psychologiczne będące wsparciem dla poszkodowanych rodzin funkcjonariuszy publicznych. Ich efektem są cyklicznie wydawane poradniki podejmujące trudne tematy. Fundacja chce, aby mimo trudnych życiowych doświadczeń jej wychowankowie wchodzili w dorosłość z podniesioną głową, z zapleczem, które będzie dla nich prawdziwą pomocą, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Od momentu powstania Fundacja nieustannie podejmuje działania na rzecz wzmacniania szacunku dla służb publicznych w Polsce. W tym celu cyklicznie organizuje ogólnopolskie kampanie społeczne i debaty, wydaje magazyny oraz książki, a także organizuje wystawy.

Zdjęcie z letnich warsztatów

Kim jesteśmy?

Zarząd

Magdalena Pawlak

prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

Anna Kowalik-Mizgalska

członkini zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

Rada

Rada Fundacji zajmuje się m.in. wyznaczaniem bieżących kierunków działania Fundacji, ustalaniem zasad udzielania pomocy, zatwierdzaniem rocznych planów działania i budżetu rocznego Fundacji, opiniowaniem sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianiem opinii Zgromadzeniu Fundatorów.

Fundatorzy

W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą przedstawiciele 23 firm – założycieli Fundacji. Zgromadzenie Fundatorów m.in. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe, powołuje i odwołuje członków Rady, a także udziela Radzie i Zarządowi absolutorium
z wykonania obowiązków.

Zespół

Zaangażowani i kompetentni pracownicy to kapitał Fundacji Dorastaj z Nami, która ceni i wspiera samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania. Realizacja misji Fundacji powoduje, że pracownicy czują, iż zmieniają świat na lepsze.

Partnerzy

Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi wspólne projekty z biznesem. Dzięki tej współpracy możliwe są działania na rzecz budowy szacunku do służb publicznych i skuteczna pomoc dzieciom bohaterów.

Działalność Fundacji w liczbach

Lat działalności
1
Podopiecznych
1
Dzieci Bohaterów otoczonych opieką
1
Magdalena Pawlak

prezes zarządu
Fundacji Dorastaj z Nami

Wartości, którymi się kierujemy

Realizując swoją misję, kierujemy się wspólnymi wartościami, które stanowią serce naszej organizacji.

  • Wdzięczność za służbę publiczną – otaczamy opieką dzieci tych, którzy poświęcili swoje zdrowie lub życie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

  • Szacunek – wzmacniamy etos służby publicznej. Dbamy o pamięć po bohaterach.

  • Neutralność – łączymy ludzi wokół idei, bez względu na poglądy i stanowiska. Różnorodność jest naszą siłą.

  • Transparentność – odpowiedzialnie zarządzamy funduszami. Poddajemy się audytom, tworzymy procedury, które pozwalają nam efektywnie pomagać.

  • Profesjonalizm – wiemy, jak skutecznie pomagać. Wciąż doskonalimy narzędzia i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania.

  • Zaangażowanie – każdy podopieczny jest dla nas ważny. Działamy razem, aby zapewnić każdemu dziecku kompleksową i długofalową opiekę.

Historia

Najważniejsze wydarzenia z życia naszej Fundacji

Ponad dekada działań na rzecz dzieci bohaterów oraz budowy etosu służb publicznych zaowocowała stworzeniem kompleksowego i systemowego programu pomocowego dla dzieci poległych lub ciężko rannych żołnierzy, strażaków, policjantów, ratowników, innych pracowników i funkcjonariuszy służb. Udało nam się wypracować stabilne źródła przychodów, dzięki którym możemy zapewnić naszym podopiecznym długofalową pomoc (do 25. roku życia) oraz wzmacniać etos służb poprzez organizację wystaw, debat, kampanii.
2010

Utworzenie Fundacji Dorastaj z Nami.

2014
Pierwsze wręczenie stypendiów podopiecznym Fundacji w Pałacu Prezydenckim.
2015

Przeprowadzenie pierwszej ogólnopolskiej kampanii społecznej „Gdyby coś mi się stało, pamiętaj o moich dzieciach. Bohaterowie proszą Cię o pomoc”.

Wydanie pierwszego poradnika psychologicznego z serii „Porozmawiajmy o…”.

2016

Stworzenie strategii fundraisingowej.

Wydanie pierwszej publikacji „Dorosnąć do śmierci”.

2017

Przebudowa programu pomocowego dla dzieci i ich rodzin. Powstanie Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów.

Stworzenie ogólnopolskiej sieci doradców edukacyjnych.

Pierwsze Letnie Warsztaty Integracyjne i Wakacyjna Szkoła Rodzica.

2018

Powstanie programu Służba i Pomoc.

2019

Organizacja pierwszej wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”.

Przeprowadzenie ewaluacji Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej, na podstawie której wprowadzone zostały zmiany w programie pomocowym dla podopiecznych i doradców.

2020
Objęcie programem pomocowym dzieci pracowników ochrony zdrowia walczących z COVID-19.
2021

Przeprowadzenie badań ilościowych dot. zaufania społeczeństwa do grup zawodowych: policjantów, strażaków, ratowników medycznych, żołnierzy
i badań jakościowych dot. potrzeb i wyzwań funkcjonariuszy służb publicznych oraz ich rodzin.

Zdefiniowanie wartości Fundacji Dorastaj z Nami.

2022

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.

2023

Uruchomienie programu Siła Wsparcia Kobiet.

Kampania społeczna „Pomóż, by chciało im się żyć”.