Komu pomagamy?
Komu pomagamy?

Pomagamy dzieciom pracowników wszystkich służb publicznych, którzy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia swoich obowiązków, a także dzieciom pracowników służby zdrowia, którzy stracili życie albo ponieśli uszczerbek na zdrowiu, walcząc z pandemią Covid-19.

Dzieci i rodziny

Pomagamy dzieciom pracowników wszystkich służb publicznych, którzy zginęli albo zostali ranni w trakcie pełnienia swoich obowiązków.

Historie i sukcesy Podopiecznych

W Fundacji Dorastaj z Nami opiekujemy się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, ratowników górskich i medyków walczących z covid-19.

Pracownicy służb publicznych

Misja Fundacji ukierunkowane jest również na wzmacnianie szacunku dla pracy, poświęcenia i odwagi osób, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Potrzebuję pomocy

Jeśli Twój rodzic stracił życie lub zdrowie na służbie – zwróć się do nas!

Jak działamy
Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej Koalicja: Razem dla Bohaterów
Program pomocowy dla dzieci i ich rodzin
Działania wzmacniające etos służb publicznych
Program dla pracowników służb i funkcjonariuszy: Służba i Pomoc
Siła Wsparcia Kobiet
Wystawa: Dla Ciebie zginął...
Wystawa: Dorastam z Wami
Pomóż, by chciało im się żyć
Życie to nie zabawa
Pomóż mi dorosnąć do nowego życia
Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nie Tata
Bohaterowie
Książka "Śmierć warta zachodu"
Album „Dorosnąć do śmierci”
Kim jesteśmy
O Fundacji

Nasza misja i działania

Zespół

Poznajmy się!

Partnerzy

Zobacz z kim współpracujemy

Sprawozdania

Zapoznaj się z naszymi sprawozdaniami

Raport zrównoważonego rozwoju

Sprawdź nasze obowiązania oraz plany na przyszłość w kontekście zarządzania tematami ESG.

Dla mediów

Pobierz materiały

Baza wiedzy
Poradniki
Spotkania z Bohaterami
Artykuły
Podcasty
Warsztaty
Aktualności
Publikacje

Polityka prywatności i plików cookie strony Fundacji Dorastaj z Nami

W wykonaniu obowiązku stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej https://dorastajznami.org/ (dalej także jako „Strona” lub „Serwis”) jest Fundacja Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361265, nr REGON: 142499736, NIP: 525-248-72-28 

(dalej także jako Fundacja” lub „Administrator”).

W zakresie danych osobowych kontakt z Fundacją Dorastaj z Nami jest możliwy w następujący sposób:

 

 • listownie na adres: Fundacja Dorastaj z Nami, ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa

Fundacja Dorastaj z Nami dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania przez Fundację Dorastaj z Nami wszelkich danych osobowych, jakie zbieramy od Państwa.

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania

Fundacja przetwarza dane  Użytkowników Strony w następujących sytuacjach i celach:

1) Bieżąca obsługa Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu bieżącej obsługi Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Fundacji. Sytuacja taka występuje, w szczególności gdy Użytkownik wysyła korespondencję, wiadomość e-mail lub kontaktuje się telefonicznie z Fundacją, w tym w związku z reklamacjami dotyczącymi funkcjonowania Strony.

 

Podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla  komunikacji z Fundacją.

 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub realizacji prośby objętej wiadomością. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] polegający na obsłudze Użytkowników.

 

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celów wtórnych Administratora w postaci:

 

 • dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO];

 

 • w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

2) Przesyłanie informacji o działalności Fundacji.

Jeżeli Użytkownik korzystający z formularza przekazania darowizny, zamówienia poradnika lub innego formularza udostępnionego przez Fundację, chciałby otrzymać w przyszłości informacje o działalności Fundacji takie jak newsletter, informacje o organizowanych wydarzeniach, warsztatach, nowych poradnikach itp. może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu przesyłania takich informacji

– w zakresie wskazanym w treści zgody.

Przetwarzanie danych w postaci e-mail przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o zgodę z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodę z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przetwarzanie ewentualnych innych danych jak np. imię, nazwisko, organizacja, następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na popularyzacji działalności Fundacji, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie.

Podanie danych w celu przesyłania informacji o działalności Fundacji oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne – przy czym jest konieczne dla otrzymania tych informacji. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

3) Wykorzystanie cookie i innych narzędzi w celu promowania działalności Fundacji.

Administrator przetwarza także dane osobowe Użytkownika pozyskane w związku z korzystaniem przez  niego  z  Serwisu,  w  szczególności  dane  gromadzone  z wykorzystaniem plików cookies lub innych zbliżonych narzędzi, w celu kierowania do Użytkownika reklam po opuszczeniu przez niego Serwisu. Dane osobowe Użytkownika mogą być objęte profilowaniem, w tym opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

Podanie danych dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci promowania działalności Fundacji i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie cookies umożliwiających te działania zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji X Polityki prywatności.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu, dane osobowe przetwarzane są także  dla realizacji celu wtórnego  Administratora tj.  w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku  wykazania  faktów  [art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO],  np.  w przypadku konieczności wykazania faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie   danych    osobowych,    a    także    w    celach    analitycznych   i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

4) Analiza sposobu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk.

Administrator przetwarza także dane Użytkowników w celu analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z  Serwisu oraz  tworzenia statystyk korzystania  z Serwisu.

 

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, adres IP, data i czas wejścia na URL, adres URL, typ przeglądarki, system operacyjny, kraj na podstawie adresu IP, typ systemu operacyjnego oraz dane zbierane przez cookies i inne narzędzia wskazane w sekcji X Polityki prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci mierzenia skuteczności podejmowanych działań oraz ich optymalizacji, i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie cookies analitycznych zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji X Polityki prywatności.

 

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], np. w przypadku konieczności wykazania faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies.

5) Zapewnienie bezpieczeństwa Strony.

Administrator przetwarza także dane Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony.

 

W tym przypadku Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: dane odkładające się w logach systemowych w postaci: adres IP, data i czas wejścia na URL, adres URL typ przeglądarki, system operacyjny, kraj na podstawie adresu IP.

 

Podanie danych jest niezbędne dla korzystania ze Strony.

 

Przetwarzanie danych przez Administratora w tym przypadku następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony.

6) Korzystanie ze Strony.

W  celu   zapewnienia   Użytkownikowi   możliwości   korzystania   ze   Strony,   w szczególności w zakresie udostępniania Użytkownikowi możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkownika informacji i materiałów udostępnionych w ramach Strony, jak i rozwoju funkcjonalności ze Strony, Administrator przetwarza dane odkładające się w logach systemowych w postaci: adres IP, data i czas wejścia na URL, adres URL, typ przeglądarki, system operacyjny, kraj na podstawie adresu IP oraz dane zbierane przez cookie i inne narzędzia wskazane w sekcji X Polityki prywatności.

 

Przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]. Ewentualnie przetwarzanie może odbywać się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] w postaci zapewnienia funkcjonalności Strony i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie cookies analitycznych zgodnie z polityką plików cookies opisaną w sekcji X Polityki prywatności.

 

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], np. w przypadku konieczności wykazania faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na stosowanie plików cookies.

7) Obsługa spraw związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą.

Administrator przetwarza także dane osobowe w związku z obsługą spraw związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, które to prawa określają przepisy RODO. W takim przypadku Administrator przetwarza:

 1. dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres;
 2. identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi;
 3. dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania praw.

Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora  wynikających  z  przepisów   o   ochronie   danych   osobowych, w szczególności art. 12-22 RODO [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

 

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są także dla realizacji celu wtórnego Administratora tj. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów – [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

III. Okres przechowywania danych osobowych.

Fundacja nie przechowuje danych osobowych Użytkownika dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, w szczególności:

 • W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkowników zgłoszone za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych środków komunikacji dane będą przetwarzanie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a w przypadku braku ponownego kontaktu dane zostaną usunięte – w zależności od przedmiotu kontaktu – po 2 latach na koniec roku kalendarzowego od ostatniego kontaktu lub po upływie terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku  przetwarzania  danych  w  celu  przekazywania  informacji  o działalności Fundacji dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu w zależności od podstawy
 • W przypadku przetwarzania danych w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu oraz tworzenia statystyk, dane będą przetwarzane maksymalnie przez 2 lata od chwili ich
 • W przypadku przetwarzania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zapobiegania oszustwom, dane będą przetwarzane maksymalnie przez 2 lata od chwili ich
 • W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Dane zapisane w plikach cookies i innych podobnych narzędziach wykorzystywanych w Serwisie przechowywane są przez okres wskazany  w pkt
 • Dane osobowe, przetwarzane w celu wykazania i realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, w szczególności wynikających z przepisów RODO, będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i wykazania, iż ciążące na Fundacji obowiązki zostały

IV. Komu przekazujemy dane osobowe Użytkownika.

W granicach określonych przepisami prawa Fundacja może przekazywać dane osobowe Użytkowników także następującym podmiotom:

 1. organom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 2. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne;
 3. podmiotom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe;
 5. operatorom usługi mailingu;
 6. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;
 7. podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów IT;

 

 1. podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom doradczym, podmiotom świadczącym usługi w ramach likwidacji szkód, z którymi współpracuje Administrator;
 2. pracownikom oraz współpracownikom Administratora oraz pracownikom oraz współpracownikom ww. podmiotów.

V. Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?

W związku z korzystaniem ze Strony dochodzić może do przekazania danych osobowych Użytkownika poza EOG, Strona korzysta bowiem z narzędzi w ramach których dochodzi do przekazania danych np. Google, YouTube, Cloudflare w szczególności przekazanie takie następować może do Stanów Zjednoczonych.

 

Fundacja implementując na Stronach narzędzia lub korzystając z usług dostawców zawsze upewnia się, że ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub odbiorcy w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ

Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii tych danych.

Nadto, do  przekazania  danych  poza  EOG  może  dochodzić  także  w  związku z korzystaniem przez Fundację z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami przez Komisje Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx

w części Online Services Terms (OST).

VI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Informujemy, iż jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności lub w klauzuli informacyjnej dotyczącej danego przetwarzania, może dochodzić do zautomatyzowanego przetwarzania danych Użytkownika, w tym profilowania, jedynie w związku z korzystaniem przez Administratora z plików cookies lub zbliżonych narzędzi podmiotów trzecich. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

Więcej na temat cookies i innych narzędzi wykorzystywanych w Serwisie znajdziesz w pkt X.

 • listownie na adres: Fundacja Dorastaj z Nami, ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa

VII. Portale zewnętrzne

Serwis zawiera odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram oraz portalu streamingowego YouTube.

 

Fundacja nie odpowiada za ich treść i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z tych portali.

 

Przekazywanie danych osobowych Użytkownika do Facebooka, Linkedina, Twittear, Instagrama lub YouTube i przetwarzanie przez te portale danych, może nastąpić za zgodą Użytkownika dopiero po jego aktywacji, tj. kliknięciu na dany link.

 

Zasady przetwarzania danych  osobowych  przez  ww.  portale  można  znaleźć  w politykach prywatności tych podmiotów.

VIII. Prawa Użytkownika

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od Administratora informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym        okresie         przetwarzania         oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane,
 • prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma   prawo   zwrócenia   się   do   Administratora   z   wnioskiem   o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:
  • istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez Administratora danych ich prawidłowości),
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • ustał cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od Administratora udostępnienia (w powszechnie używanym formacie

pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),

 

 • prawo do   cofnięcia  zgody   –  jeżeli  przetwarzanie  realizowane  jest   w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 • prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że Administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak, gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, Administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

IX. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw.

Wniosek dotyczący realizacji praw o których mowa powyżej można złożyć:

 • pocztą elektroniczną: [email protected]
 • listownie na adres: Fundacja Dorastaj z Nami, ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa.

 

Wyrażamy wolę współpracy z Państwem nad rozwiązaniem ewentualnych problemów i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

X. Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii wykorzystywanych na Stronie.

Informacje ogólne o cookies i innych podobnych technologiach

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie Strona wykorzystuje tzw. cookies.

Cookies są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 

Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres aktywności, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową, oraz inne potrzebne dane. Za ich pośrednictwem nie otrzymujemy jednak bezpośredniej informacji o tożsamości Użytkownika.

 

W jakim celu korzystamy z cookies i na jakiej podstawie prawnej?

 

Fundacja wykorzystuje tzw. cookies niezbędne, cookies analityczne oraz cookies reklamowe, przy czym cookies analityczne oraz cookies reklamowe są stosowane, tylko jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na ich wykorzystanie.

 

Cookies niezbędne jest to rodzaj cookies, które są konieczne do funkcjonowania strony internetowej. Cookies niezbędne nie mogą być wyłączone w systemach Administratora. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak Strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.

 

Cookies analityczne wykorzystuje się w celu optymalizacji i ulepszania Serwisu,  a także prowadzenia statystycznej analizy korzystania z Serwisu.

 

Cookies reklamowe wykorzystuje się w celu kierowania reklam do Użytkowników po opuszczeniu przez nich Serwisu.

 

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookie posiada okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej Użytkownik go usunie. Okres aktywności zależy od rodzaju danego cookie i jego funkcji. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas wizyty Użytkownika w serwisie, a inne dłużej (np. kilka dni, miesięcy, a nawet lat). Szczegółowe informacje o okresie aktywności cookies znajdziesz w tabelach poniżej.

 

Cookies własne i podmiotów trzecich

 

Pliki cookies mogą być ustawiane przez Serwis Administratora lub przez podmioty trzecie (tzw. cookies podmiotów trzecich).

 

Cookies podmiotów trzecich – ten typ plików cookies jest tworzony przez zaufane firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator tj.:

 

Szczegółowe informacje o plikach cookie i innych zbliżonych narzędzi wykorzystywanych na Stronie.

 

 

Nazwa cookie

 

Typ

 

 

Domena

 

Okres przecho wywani a cookie

 

 

Zastosowanie

Dostęp do cookie przez podmiot

trzeci

 

 

 

PHPSES SID

 

 

Niezbędne, Własne, Sesyjne

 

 

 

.dorastajznam i.org

 

 

Przez czas trwania sesji

Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją w

Serwisie.

 

 

 

Nie

 

 

 

 

 

 

_GRECA PTCHA

 

 

 

 

Niezbędne, Podmiotu trzeciego

 

 

 

 

 

www.google.c om

 

 

 

 

 

180 dni

 

 

 

Usługa Google Recaptcha ustawia ten plik cookie w celu identyfikacji botów w celu ochrony witryny przed złośliwymi atakami spamowymi.

 

 

 

 

Tak           – Google Ireland Limited

 

 

 

 

Motyw WordPress

 

 

element or

Niezbędne, Podmiotu trzeciego, Stałe

 

 

dorastajznami

.org

 

 

trwały

witryny wykorzystuje ten plik cookie.

Umożliwia właścicielowi serwisu wdrażanie lub

zmianę zawartości

 

 

Nie

 

 

 

 

serwisu w czasie

 

 

 

 

 

rzeczywistym.

 

Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google w celach analitycznych i statystycznych. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. Przez okres   50   miesięcy  Google   Analytics   przechowuje  dane  o   użytkownikach  i zdarzeniach wykonanych na stronie internetowej.

 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Serwisie.

 

 

Nazwa cookie

 

Typ

 

 

Domena

 

Okres przechowy wania cookie

 

 

Zastosowanie

Dostęp do cookie przez

podmiot trzeci

 

_ga

Analityczne, Podmiotu

.dorastajzna mi.org

 

2 lata

Ten plik cookie jest

instalowany przez Google Analytics. Plik

Tak – Google

 

 

trzeciego, Stałe

 

 

cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii

i śledzenia wykorzystania witryny w celu sporządzenia raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo

i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji

unikalnych odwiedzających.

Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

_gid

 

 

 

 

 

Analityczne, Podmiotu trzeciego, Stałe

 

 

 

 

 

 

.dorastajzna mi.org

 

 

 

 

 

 

1 dzień

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym,

w jaki sposób odwiedzający korzystają ze Strony i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego o tym, jak działa Strona Dane gromadzone są w formie

anonimowej.

 

 

 

 

 

Tak      – Google Ireland Limited

 

 

 

_gat

 

 

Analityczne, Podmiotu trzeciego, Stałe

 

 

 

.dorastajzna mi.org

 

 

 

1 minutę

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań i ograniczenia gromadzenia danych w przypadku dużego

natężenia ruchu.

 

 

Tak      – Google Ireland Limited

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub: https://policies.google.com/?hl=pl.

 

Jeżeli  Użytkownik  chce  wyłączyć  możliwości  wykorzystywania  jego  danych  w Google Analytics, możliwym jest zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics w witrynach, które używają obsługiwanych wersji kodu JavaScript Google Analytics (analytics.js, gtag.js). Dodatek można pobrać pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook

Serwis wykorzystuje także niżej wskazane cookies marketingowe Facebook’a.

 

 

Nazwa cookie

 

Typ

 

 

Domena

 

Okres przechowy wania cookie

 

 

Zastosowanie

Dostęp do cookie przez podmiot

trzeci

 

 

 

 

Ten plik cookie jest

Tak –

 

 

 

 

ustawiany przez

Faceboo

 

Reklamowe

 

 

Facebooka w celu

k Ireland

 

Podmiotu

 

 

dostarczania reklam,

Ltd.

 

_fbp

trzeciego, Stałe

.dorastajznam i.org

 

3 miesiące

gdy po odwiedzeniu Strony użytkownik znajduje się na

 

 

 

 

 

Facebooku lub

 

 

 

 

 

platformie cyfrowej

 

 

 

 

 

obsługiwanej przez

 

 

 

 

 

reklamy Facebooka.

 

 

Więcej informacji na temat piksela Facebooka dostępnych jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

YouTube

Na Stronie Fundacji zamieszczone zostały filmy z profilu Fundacji na YouTube. Użytkownik może je odtwarzać bezpośrednio ze Strony. W przypadku wywołania strony Serwisu na której zaimplementowany jest player YouTube, Serwis łączy się z YouTube w celu zapewnienia możliwości odtworzenia danego filmu. Po nawiązaniu połączenia z platformą dane z Serwisu są przekazywane Google.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także opis Pana/Pani praw i opcji ustawień ochrony Pana/Pani prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google dla YouTube pod adresem: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248.

 

 

Nazwa cookie

 

Typ

 

 

Domena

 

Okres przechowy wania cookie

 

 

Zastosowanie

Dostęp do cookie przez podmiot

trzeci

 

VISITOR

_INFO1_ LIVE

 

Reklamowy

,Podmiotu trzeciego

 

 

.youtube.com

 

5 miesięcy i 27 dni

Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi

filmami z YouTube.

 

Tak           – Google Ireland Limited

 

CONSEN T

 

Analityczny Podmiotu trzeciego

 

.youtube.com

 

2 lata

 

YouTube ustawia ten plik cookie poprzez osadzone     filmy    z

YouTube  i rejestruje

Tak           – Google Ireland Limited

 

 

 

 

 

anonimowe statystyczne.

dane

 

yt- remote- device-id

 

Reklamowy

,Podmiotu trzeciego

 

 

youtube.com

 

 

Trwały

Przechowuje preferencje odtwarzacza              wideo użytkownika                  za pomocą              osadzonego

wideo YouTube.

 

Tak Google Ireland Limited

 

yt- remote- connecte d- devices

 

Reklamowy

,Podmiotu trzeciego

 

 

youtube.com

 

 

Trwały

Przechowuje preferencje odtwarzacza              wideo użytkownika                  za pomocą              osadzonego

wideo YouTube.

 

Tak Google Ireland Limited

 

 

yt.innert ube::req uests

 

Reklamowy

,Podmiotu trzeciego

 

 

youtube.com

 

 

Trwały

Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki tego,    jakie    filmy z YouTube widział

użytkownik

 

Tak Google Ireland Limited

 

 

yt.innert ube::ne xtId

 

Reklamowy

,Podmiotu trzeciego

 

 

youtube.com

 

 

Trwały

Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki tego, jakie filmy

z YouTube widział użytkownik.

 

Tak Google Ireland Limited

 

 

 

YSC

 

Reklamowy

,Podmiotu trzeciego

 

 

.youtube.com

 

Do zakończen ia sesji

Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki tego, jakie filmy

z YouTube widział użytkownik.

 

Tak Google Ireland Limited

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzana danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności. Znaleźć tam można również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień, aby chronić swoją prywatność:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

 

Zarządzenie cookies.

 

Administrator nie korzysta z cookies analitycznych ani cookies reklamowych, chyba że Użytkownik je włączy (zaakceptuje). Użytkownik może zarządzać dostępem do cookies analitycznych oraz cookies reklamowych w panelu wyświetlającym się zaraz po wejściu na stronę Serwisu.

 

Panel umożliwia łączną akceptację cookies analitycznych oraz cookies reklamowych, ich odrzucenie, a także zastosowanie ustawień szczegółowych poprzez wybranie preferencji dotyczących stosowanych cookies.

 

Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies w dowolnym momencie.

 

Ustawienia plików cookies mogą być także regulowane poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć stosowanie plików cookies.

 

Informujemy, iż w każdej przeglądarce metodologia wyłączania plików cookies jest inna. Użytkownik może uzyskać wyczerpujące informacje na temat blokowania plików cookies za pomocą sekcji pomocy przeglądarki, której używa np.

 

 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywanych przez Administratora plików cookies, innych podobnych technologii lub niniejszej Polityki prywatności, można się skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e- mail na następujący adres: [email protected]

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator, więcej informacji można znaleźć w pozostałych sekcjach Polityki prywatności.

XI. Zmiany Polityki prywatności Fundacji Dorastaj z Nami

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookies.

 

Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności np. z powodu:

 1. wprowadzenia zmian  do  obowiązujących  przepisów,  w  szczególności   w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 2. rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

 

Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone w Serwisie. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od: 15 listopada 2023 r.