O raporcie

Raport Fundacji to pierwsza publikacja, która kompleksowo podsumowuje działania organizacji z zakresu ESG – w szczególności w obszarze społecznym i ładu korporacyjnego, przygotowana w oparciu o wytyczne GRI (Global Reporting Initiative).

Do współpracy przy opracowaniu treści raportu zaprosiliśmy kluczowych interesariuszy. Dlatego dane zawarte w raporcie stanowią odpowiedź na ich pytania, które dotyczyły m.in. finansowania działalności Fundacji oraz systemu monitorowania i oceny realizowanych programów.

Co ważne, w raporcie opisaliśmy problemy społeczne, jakie rozwiązuje Fundacja, ale też naszą misję, strategię i podsumowanie ostatnich aktywności. Chcemy przez to przybliżyć profil organizacji i wskazać najważniejsze obszary, w jakich działamy.

Miłej lektury.

Zdjęcię - Magdalena Pawlak Prezes Zarządu Fundacji

Magda Pawlak

prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

Długo zastanawialiśmy się, czy przy tak dużej liczbie realizowanych zadań powinniśmy opracować raport. Transparentność jest dla nas kluczowa, dlatego też nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi  firmami, które mają obowiązek raportowania niefinansowego. Chcąc być dla nich wiarygodnym partnerem, oprócz poddawania się corocznemu dobrowolnemu audytowi finansowemu postanowiliśmy dodatkowo przygotować raport zrównoważonego rozwoju.

Marzena Kolczyńska

manager ds. relacji z biznesem
współautorka pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami

W tworzenie pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju naszej Fundacji włączyliśmy kluczowych interesariuszy. Wierzymy, że dialog jest najskuteczniejszym narzędziem komunikacji, dlatego zapytaliśmy ich, jakie treści powinny się znaleźć w tej publikacji. Dzięki temu mogliśmy przygotować raport, w którym znajdą się najistotniejsze z punktu widzenia interesariuszy informacje i dane o naszej działalności. Jednocześnie staraliśmy się, aby dokument spełniał też standardy raportowania niefinansowego, dlatego przygotowaliśmy go według wskaźników GRI. Zamierzamy wydawać raporty cyklicznie, każdego roku.

Zespół raportujący:
Marzena Kolczyńska
e-mail: [email protected]

tel.: 504 857 643