O raporcie

Drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju Fundacji to publikacja, która kompleksowo opisuje nasze działania, zobowiązania oraz plany na przyszłość w kontekście zarządzania tematami ESG. Dbając o zgodność z aktualnymi wytycznymi, raport opracowaliśmy wg najnowszej wersji GRI Standards 2021. Aby pokazać szerzej wpływ działalności Fundacji na otoczenie, w naszej publikacji odnieśliśmy się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) oraz wybranych wskaźników sektorowych.

 W raporcie opisaliśmy naszą misję, strategię działania oraz aktywności, które podejmujemy na rzecz naszych beneficjentów. Opisaliśmy najważniejsze obszary w jakich działamy, aby pokazać problemy społeczne, z rozwiazywaniem których, mierzymy się jako Fundacja.

Po raz kolejny do współpracy zaprosiliśmy naszych kluczowych interesariuszy, którzy zaangażowali się w proces identyfikacji istotnych tematów raportowania oraz poddali ewaluacji realizowane przez nas programy.

Miłej lektury.

Zdjęcię - Magdalena Pawlak Prezes Zarządu Fundacji

Magda Pawlak

prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

Działamy zgodnie z przyjętą strategią. Dzięki temu wiemy, dokąd idziemy, jaki mamy cel
i jakich narzędzi chcemy użyć, aby go siągnąć. Kluczowe są dla nas następujące czynniki: zaufanie naszych darczyńców, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wykorzystywanie narzędzi usprawniających pracę i zmniejszających koszty operacyjne. Sukcesem Fundacji jest natomiast sprawny i zaangażowany zespół. Naszych pracowników łączą wspólne wartości i przekonania. Pomagamy profesjonalnie i systemowo, a naszą pracę traktujemy jak misję.

Marzena Kolczyńska

manager ds. relacji z biznesem
współautorka Raportu zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami

Raportowanie niefinansowe postrzegamy jako ważny element budowania relacji Fundacji z otoczeniem. To także szansa na rozwój naszej organizacji. Dlatego też nasz drugi raport przygotowaliśmy wg najnowszej wersji GRI Standards 2021. Zależy nam, aby treści w nim zawarte były zgodne z aktualnymi wytycznymi i trendami w raportowaniu.

Zespół raportujący:
Marzena Kolczyńska
e-mail: [email protected]

tel.: 504 857 643