CO ROBIMY?

Pomagamy dzieciom bohaterów
poległych lub poszkodowanych na służbie.

Budujemy szacunek dla służb publicznych.

Niesiemy pomoc psychologiczną dzieciom, które znalazły się w kryzysie.

Zapewniamy wykształcenie, finansując szkoły, studia, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne.

Pomagamy młodym ludziom wejść na rynek pracy.

Gwarantujemy wsparcie doradcy edukacyjnego.

Jesteśmy z naszymi podopiecznymi w ich codziennych zmaganiach, dając im nasz czas, radę i serce.

Wspieramy dzieci i młodzież dopóki się uczą – nawet do 25 roku życia.

NASZA HISTORIA

2010
Powstanie
Fundacji

Przyjęcie pierwszych podopiecznych

Rozpoczęcie programu praktyk i staży dla podopiecznych

2011

Przyznanie pierwszych stypendiów naukowych 82 dzieciom

I pilotażowa edycja programu tutoringowego
dla podopiecznych „TUTOR”

Rozpoczęcie programu pomocy psychologicznej

II edycja programu „TUTOR”

II edycja programu praktyk i staży

Aukcja na rzecz Fundacji na Balu Pracodawców RP

2012

III edycja programu „TUTOR”

Przyznanie stypendiów naukowych 

115 dzieciom

II edycja programu pomocy psychologicznej

III edycja programu praktyk i staży

2013

IV edycja programu „TUTOR”

Przyznanie stypendiów naukowych 

132 dzieciom

III edycja programu pomocy psychologicznej

IV edycja programu praktyk i staży

Spotkanie Wigilijne 
z udziałem Ministra Obrony Narodowej

2014

Pierwsza edycja
programu
rozwojowego dla podopiecznych
„K.O.M.P.A.S”

VI edycja programu pomocy psychologicznej

V edycja programu praktyk i staży

Przyznanie stypendiów naukowych 

134 dzieciom

Misja: Semper Fi – akcja stypendialna dla dzieci polskich żołnierzy
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP

Start w Marine Corps Marathon, udział gen. Polko i czterech innych biegaczy

Gala wręczenia stypendiów w Pałacu Prezydenckim

2015

Warsztaty dla rodzin „Porozmawiajmy o…Rozmowy o stracie”

Program pilotażowy doradztwa edukacyjnego„Metoda Dorastaj z Nami”

V edycja programu pomocy psychologicznej

VI edycja programu praktyk i staży

Przyznanie stypendiów naukowych 

122 dzieciom

Kampania społeczna „Bohaterowie proszą Cię o pomoc”

Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli służb publicznych

Podjęcie współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

2016

Wydanie broszury „Rozmowy o stracie”

Wyjazd podopiecznych na narty z Parą Prezydencką

Warsztaty dla rodzin „Porozmawiajmy o…Rozmowy o niepełnosprawności”

Przygotowywanie programu doradztwa zawodowego –
warsztaty z dziećmi i rodzinami

Objęcie podopiecznych opieką doradców edukacyjnych

Wydanie broszury „Rozmowy o niepełnosprawności”

Warsztaty dla rodzin „Porozmawiajmy o…Rozmowy o dzieciach”

Objęcie 112 podopiecznych
Nowym Ogólnopolskim Programem Pomocy Systemowej

XVII Charytatywny Bal Dziennikarzy m.in. na rzecz Podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami

Premiera albumu „Dorosnąć do śmierci” w Domu Spotkań z Historią

Misja: Semper Fi – akcja stypendialna dla dzieci poległych strażaków
pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego PSP

Podjęcie współpracy z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją „Solidarni”

2017

Wydanie broszury „Rozmowy o dzieciach”

Rejs podopiecznych z Fundacją Odkrywców

Gala wręczenia stypendiów w Pałacu Prezydenckim

Spotkanie z Minister Anną Streżyńską

2018

Kampania społeczna „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”

Wprowadzenie programu Służba i Pomoc

Obóz letni dla dzieci i Wakacyjna Szkoła Rodzica

Kontynuacja projektu „Zwyczajni czy Bohaterowie”

Przyjęcie do Fundacji 35 nowych podopiecznych

Gala wręczenia stypendiów w Belwederze

Zawarcie porozumień o współpracy z Dowódcą Operacyjnym RSZ i Prezesem Zarządu Defence24

2019

Bal Charytatywny Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, aukcja dla podopiecznych fundacji

 „Letnie Warsztaty Integracyjne dla Dzieci i Rodziców”

Rozwijanie programu Służba i Pomoc

Przyjęcie do Fundacji 27 nowych podopiecznych

Gala wręczenia stypendiów w Belwederze

Prezentacja wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” w Sejmie RP, bibliotekach i ośrodkach kultury

ZOBACZ JAK POMAGAMY!