CHCĘ POMÓC

Pomagamy dzieciom bohaterów
poległych lub poszkodowanych na służbie.

Budujemy szacunek dla służb publicznych.

CO ROBIMY?Niesiemy pomoc psychologiczną dzieciom, które znalazły się 
w kryzysie.

Zapewniamy wykształcenie, finansując szkoły, studia, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne.

Pomagamy młodym ludziom wejść 
na rynek pracy.

Gwarantujemy wsparcie doradcy 
edukacyjnego.

Jesteśmy z naszymi podopiecznymi 
w ich codziennych zmaganiach, dając im nasz czas, radę i serce.

Wspieramy dzieci i młodzież dopóki 
się uczą – nawet do 25 roku życia.

NASZA HISTORIA2010
Powstanie
Fundacji

Przyjęcie pierwszych 
podopiecznych


Rozpoczęcie programu praktyk i staży 
dla podopiecznych


2011Przyznanie pierwszych stypendiów naukowych 
82 dzieciom


I pilotażowa edycja 
programu tutoringowego
dla podopiecznych 
„TUTOR”

Rozpoczęcie programu pomocy psychologicznej


II edycja programu „TUTOR”

II edycja programu 
praktyk i staży


Aukcja 
na rzecz
 Fundacji 
na Balu 
Pracodawców RP

2012

III edycja programu „TUTOR”

Przyznanie 
stypendiów 
naukowych 
115 dzieciom

II edycja programu 
pomocy psychologicznej

III edycja programu 
praktyk i staży


2013

IV edycja programu „TUTOR”

Przyznanie 
stypendiów 
naukowych 
132 dzieciom

III edycja programu 
pomocy psychologicznej

IV edycja programu 
praktyk i staży

Spotkanie Wigilijne 
z udziałem Ministra 
Obrony Narodowej2014

Pierwsza edycjaprogramu rozwojowego 
dla podopiecznych „K.O.M.P.A.S”

VI edycja programu 
pomocy psychologicznej

V edycja programu 
praktyk i staży

Przyznanie 
stypendiów 
naukowych 
134 dzieciom

Misja: Semper Fi – akcja stypendialna dla dzieci polskich żołnierzy
pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta RP

Start w Marine Corps 
Marathon, udział 
gen. Polko i czterech innych biegaczy

Gala wręczenia stypendiów w Pałacu Prezydenckim2015

Warsztaty dla rodzin 
”Porozmawiajmy o…
Rozmowy o stracie”

Program pilotażowy 
doradztwa 
edukacyjnego 
”Metoda Dorastaj z Nami”

V edycja programu pomocy psychologicznej

VI edycja programu praktyk i staży

Przyznanie stypendiów naukowych 122 dzieciom

Kampania społeczna 
”Bohaterowie proszą Cię 
o pomoc”

Konferencja prasowa 
z udziałem przedstawicieli służb publicznych

Podjęcie współpracy 
z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa2016

Wydanie broszury 
”Rozmowy o stracie”

Wyjazd podopiecznych 
na narty 
z Parą Prezydencką

Warsztaty dla rodzin 
”Porozmawiajmy o…
Rozmowy o 
niepełnosprawności”

Przygotowywanie 
programu doradztwa zawodowego –
warsztaty z dziećmi 
i rodzinami

Objęcie podopiecznych opieką doradców 
edukacyjnych

Wydanie broszury 
„Rozmowy o 
niepełnosprawności”

Warsztaty dla rodzin 
”Porozmawiajmy o…
Rozmowy o dzieciach”

Objęcie 
112 podopiecznych
Nowym Ogólnopolskim 
Programem Pomocy 
Systemowej

XVII Charytatywny Bal Dziennikarzy m.in. na rzecz Podopiecznych 
Fundacji Dorastaj z Nami

Premiera albumu 
”Dorosnąć do śmierci” 
w Domu Spotkań 
z Historią

Misja: Semper Fi – 
akcja stypendialna dla dzieci poległych strażaków
pod Honorowym 
Patronatem Komendanta Głównego PSP

Podjęcie współpracy 
z Centrum Badań nad 
Terroryzmem Collegium Civitas

Podpisanie 
porozumienia 
o współpracy 
z Fundacją „Solidarni”2017