ZARZĄD FUNDACJI

Magdalena Pawlak

Prezes Zarządu Fundacji

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania społecznik. Po ukończeniu studiów na wydziale psychologii UW pracowałam przez kilkanaście lat jako psycholog kliniczny. Dziś to doświadczenie pomaga mi w twórczych relacjach z podopiecznymi Fundacji Dorastaj z Nami i ich rodzinami. Przez wiele lat pracowałam w organizacjach pozarządowych m.in. United Way Polska, tworząc i realizując różnorodne projekty, ucząc się jak angażować w nie różnorodne środowiska i pozyskiwać konieczne fundusze. Jestem głęboko przekonana, że ważną częścią naszej tożsamości jest ojczyzna i znajomość jej historii. Dlatego zostałam koordynatorem w projekcie Budowy Centrum Informacyjnego przy Polskim Cmentarzu na Monte Cassino, oraz kuratorem prezentowanej w wielu krajach wystawy „Jan Karski, Człowiek Wolności”. Od 6 lat mam zaszczyt pracować w Fundacji Dorastaj z Nami, gdzie mogę wykorzystać cały swój potencjał i wiedzę działając na rzecz dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej, a także aktywnie budując społeczny szacunek dla służb. W domu jestem żoną i matką dwójki dzieci.

Anna Kowalik-Mizgalska

Członek Zarządu Fundacji

Z wykształcenia ekonomistka, z zamiłowania humanistka, z powołania mama. Od 15 lat pracuję w Orange Polska, kierując zespołem CSR i Sponsoringu. Od 12 lat współtworzę największy miejski festiwal muzyczny Orange Warsaw Festival, który nie tylko jest ucztą dla ucha, ale również najlepiej dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami festiwalem muzycznym w Polsce. Zarządzałam takimi projektami jak Środy z Orange, Orange Kino Letnie, Orange Ekstraklasa czy Sponsoring Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej. Współtworzę i nadzoruję realizację strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Orange Polska, równocześnie wspierając działania i programy społeczne Fundacji Orange. Od ponad trzech lat, wraz z moim zespołem, wspieram społecznie Fundację Dorastaj z Nami. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem mamy poczucie, że bierzemy udział w czymś bardzo ważnym i potrzebnym, a nasza praca zmienia świat na lepsze.

RADA FUNDACJI

Konrad Ciesiołkiewicz -  Przewodniczący Rady Fundacji
Konrad Ciesiołkiewicz
Przewodniczący Rady Fundacji
Konrad Ciesiołkiewicz
Przewodniczący Rady Fundacji
Z wykształcenia psycholog, menedżer i politolog. Od 1998 r. zajmuje się komunikacją społeczną w sektorze publicznym oraz w biznesie, a od kilku lat również doradztwem psychologicznym i kompetencją dialogu. W latach 2005-2006 był podsekretarzem stanu i rzecznikiem prasowym rządu. W 2007 r. związał się z korporacjami. Od 2008 r. w Orange Polska, gdzie odpowiada za sprawy społeczne (CSR) i relacje publiczne. Pełnił też funkcję prezesa Fundacji Orange, od wielu lat uczestniczy w pracach jej Rady. Członek Rady Fundacji Dorastaj z Nami w poprzednich kadencjach, szczególnie zaangażowany w działania Fundacji, wchodzący w skład Komisji ds. nietypowych przypadków. Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.
Jan Wróbel -  Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Jan Wróbel
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Jan Wróbel
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Dziennikarz, publicysta, doradca premiera Jerzego Buzka, autor opowiadań kryminalnych, nauczyciel historii w 1 SLO „Bednarska”, współzałożyciel „Bednarskiej”, okresowo również jej dyrektor. Napisał i wydał poradnik „Jak przetrwać w szkole i nie zwariować". Autor podręczników do historii. Od września 2007 r. był jednym z prowadzących przegląd prasy w Dzień Dobry TVN. Od maja 2010 prowadzi wtorkowe wydania audycji Poranek Radia Tok FM. Od 30 czerwca 2014 r. wraz z Romanem Kurkiewiczem prowadzi na antenie TVN24 program Dwie prawdy. Członek Rady Fundacji Dorastaj z Nami w poprzednich kadencjach, szczególnie zaangażowany w działania Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji, członek Komisji ds. nietypowych przypadków.
Małgorzata Głębicka -  Prezes Zarządu Fundacji PKO BP
Małgorzata Głębicka
Prezes Zarządu Fundacji PKO BP
Małgorzata Głębicka
Prezes Zarządu Fundacji PKO BP
Z wykształcenia humanista – ukończyła Akademię Humanistyczną im. Gieysztora na kierunku administracja publiczna oraz politologia, gdzie uzyskała tytuł magistra, ale swoje kwalifikacje poszerzyła również o studia związane z kontrolą i audytem na WSH im. Gieysztora w Pułtusku, a także na kierunkach: rachunkowość i finanse na Akademii Finansów w Warszawie oraz zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Ma doświadczenie w branży finansowej oraz medialnej. Była związana z Polskim Radiem RDC oraz Radiem Kolor, gdzie koordynowała projekty dla kluczowych klientów stacji. Ponad pięć lat pełniła funkcję dyrektora samorządowej instytucji kultury w podwarszawskiej Kobyłce. Jest inicjatorką i organizatorką akcji charytatywnych, projektów aktywizujących lokalną społeczność oraz działań na rzecz potrzebujących, także Polaków z Kresów wschodnich.
Nina Graboś -  Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agora S.A.
Nina Graboś
Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agora S.A.
Nina Graboś
Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agora S.A.
Zdobyła tytuł magistra na wydziale filologii angielskiej oraz tytuł magistra na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 2005 r. pracuje w Agorze S.A. Początkowo w dziale prawnym, jako sekretarz spółki, następnie w 2007 roku objęła stanowisko project managera w dziale projekty specjalne. W 2008 roku awansowała na stanowisko zastępcy dyrektora pionu ds. projektów specjalnych gdzie odpowiadała za sprzedaż i dystrybucję wydawnictw Agory S.A. W latach 2009 - 2013 pełniła funkcję dyrektora ds. relacji z inwestorami Agora S.A. Od stycznia 2014 r. sprawuje pieczę nad całościową komunikacją spółki Agora S.A. jako dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej. Wcześniej pracowała w dziale prawnym TU Allianz Życie Polska S.A. oraz w ABN AMRO Corporate Finance Polska Sp. z o.o. Członek Rady Fundacji Dorastaj z Nami od 26 września 2018 r.
Magdalena Rigamonti -  Dziennikarka
Magdalena Rigamonti
Dziennikarka
Magdalena Rigamonti
Dziennikarka
Dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej. Swoją karierę zawodową zaczynała w 2002 r. w tygodniku Newsweek. Była związana z Polską the Times i tygodnikiem Wprost. Wraz z mężem fotografem, Maksymilianem Rigamonti tworzą w DGP rubrykę RigamontiRazy2. Razem przygotowali książki m.in.: „Straty. Żołnierze z Afganistanu” i „Dorosnąć do śmierci”. Ich książka „Echo”, o miejscach związanych z rzezią wołyńską została uznana najlepszą fotograficzną książką świata w konkursie Pictures of the Year International. Członkini Press Club Polska, laureatka Grand Pressa, Mediatora i Nagrody im. Dariusza Fikusa.
Tom Ruhan -  General Counsel w Allegro.pl
Tom Ruhan
General Counsel w Allegro.pl
Tom Ruhan
General Counsel w Allegro.pl
Z Fundacją Dorastaj z Nami związany od początku jej istnienia. Był przedstawicielem jednego z założycieli Fundacji. Obecnie pracuje w Allegro. Wcześniej był Członkiem Zarządu/Prokurentem w spółkach: Netia S.A. i Apator S.A. Przed objęciem pozycji prokurenta przez 12 lat był związany z Wardyński & Partners. Był Prezesem European Competitive Telecommunications Association w Brukseli przez 6 lat, wiceprzewodniczącym SOT KIGEIT przez 9 lat jak również członkiem Zarządu PIKE. Jest również członkiem Rady Fundacji „All For Planet". Prywatnie: żonaty, ma dwie córki, lubi grę w szachy, tenisa i jazdę na nartach. Członek Rady Fundacji Dorastaj z Nami w poprzednich kadencjach.
Monika Brzezińska PKN Orlen S.A.
Monika Brzezińska
PKN Orlen S.A.
Monika Brzezińska
PKN Orlen S.A.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku ekonomia, finanse i bankowość oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku rachunkowość zarządcza i kontroling. Przez ponad 15 lat była związana z Orange Polska – w związku ze swoją działalnością społeczną została jedną z twarzy projektu Fundacji Orange Polska „Wszystkie twarze dobra”. Od 2012 roku zaangażowana w pomoc Polakom na Wschodzie, uczestnik wielu wyjazdów dobroczynnych na Litwę, Białoruś i Ukrainę. Za swoją działalność na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej odznaczona medalem „Pro Patria” oraz „Kresowym Krzyżem Pamięci”. Od 2018 roku związana z PKN ORLEN – w Biurze Relacji z Otoczeniem jest odpowiedzialna za realizację projektów CSR oraz współpracę ze Spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie Polityki Dobroczynności. Inicjator wielu projektów wolontariatu pracowniczego. Prywatnie szczęśliwa mama i żona, pasjonat żeglarstwa. Mottem życiowym są słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.
Anna Streżyńska -  b. Minister Cyfryzacji
Anna Streżyńska
b. Minister Cyfryzacji
Anna Streżyńska
b. Minister Cyfryzacji
W latach 1995-1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. Od listopada 2005 do maja 2006 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od stycznia do maja 2006 r. pełniła obowiązki, a następnie w maju 2006 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (funkcję tę sprawowała do lutego 2012). W latach 2012-2015 prowadziła działalność doradczą, jednocześnie sprawując w latach 2014-2015 funkcję Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A., oraz w 2015 r. funkcję CEO Projektu Internetu dla Mazowsza. W latach 2014-2015 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Od listopada 2015 do stycznia 2018 Minister Cyfryzacji. Obecnie CEO w MC2 Innovations. Członek Rady Fundacji w trzech poprzednich kadencjach.
Joanna Sebzda-Załuska -  Prezes Zarządu GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Joanna Sebzda-Załuska
Prezes Zarządu GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Joanna Sebzda-Załuska
Prezes Zarządu GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Z zawodu radca prawny. Od 2008 r. związana z kancelarią GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie. Z dniem 17 sierpnia 2017 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego oraz ochrony środowiska. Od 2015 r. wykładowca na studiach podyplomowych „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pasjonuje ją psychologia, w szczególności relacje międzyludzkie w organizacji. W 2014 r. ukończyła zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomicznym we Wrocławiu studia podyplomowe „Nowoczesne Zarządzanie Kadrami".

FUNDATORZY

Agora S.A. | Asseco Poland S.A. | Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Bank Pekao S.A. | Bank Zachodni WBK S.A. | Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. | Fiat Polska Sp. z o.o. | Fundacja mBanku | Fundacja Kredyt Banku | Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza | Fundacja PZU | GWW Woźny i Wspólnicy Sp. k. | Huawei Polska Sp. z o.o. | Impel S.A. | ING Bank Śląski S.A. | Kulczyk Holding S.A. | MASPEX-GMW Sp. z.o.o. Sp. k. a. | Netia S.A. | Orange Polska S.A. | P4/Play Sp. z o.o. | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. | PKN Orlen S.A. | PKO Bank Polski S.A. | Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności | TAURON Polska Energia S.A

STATUT FUNDACJI

Statut Fundacji Dorastaj z Nami (pdf)

Statutes Fundacja Dorastaj z Nami (pdf)_ENGLISH