O badaniach

Rozszerzając zakres swoich działań, w 2021 roku Fundacja Dorastaj z Nami zdecydowała się rozpocząć program badań społecznych. Jego głównym celem ma być lepsze poznanie grupy zawodowej, którą zajmuje się Fundacja, a co za tym idzie, doskonalenie umiejętności skuteczniejszego odpowiadanie na jej potrzeby.

Równocześnie, w trakcie badań, nie mniej istotne stało się pozyskanie jak najszerszej wiedzy na temat znajomości służb publicznych w Polsce oraz zmierzenie poziomu zaufania do nich.

Fundacja pragnęła także dowiedzieć się, jak społeczeństwo postrzega segment organizacji pozarządowych oraz czy jest gotowe do pomagania, szczególnie grupie, którą na co dzień zajmuje się Fundacja Dorastaj z Nami.

Zapraszamy do przeczytania skrótu raportu.  

    Raport

    Na zlecenie Fundacji, w połowie 2021 roku, badania przeprowadziła agencja badawcza Minds & Roses. Były to badania zrealizowane wraz
    z przedstawicielami służb publicznych
    – policjantami, ratownikami medycznymi, strażakami i żołnierzami, a także członkami ich rodzin (były to pogłębione wywiady indywidualne IDI), oraz badania sondażowe zrealizowane metodą ankiety internetowej na panelu badawczym (próba wynosiła 502 osoby, wśród użytkowników internetu, w wieku minimum 18 lat). 

    Na podstawie badań jakościowych i ilościowych powstał kompletny raport, który Państwu prezentujemy i zachęcamy do jego lektury.