Fundacja Dorastaj z Nami zaprasza na spotkanie „Zwyczajni czy Bohaterowie?” z nadbryg. Ryszardem Grossetem i kpt. Albertem Sitarkiem.

Strażacy opowiedzą o swoim udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także o działalności prewencyjnej, walce z pożarami i innymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.