7 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt gościć w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas spotkania z Panem Ministrem Pawłem Solochem, Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rozmawialiśmy o działalności Fundacji i naszych nowych projektach, a wszystko po to by jeszcze lepiej organizować i prowadzić działalność pomocową dla naszych podopiecznych – dzieci żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników poległych, zmarłych i ciężko poszkodowanych podczas pełnienia służby.