W dniu 27 kwietnia odbyło się ważne dla nas spotkanie przyjaciół Fundacji Dorastaj z Nami, w którym uczestniczyli przedstawiciele firm założycielskich Fundacji, instytucji finansowych i mediów, a także członkowie Rady Fundacji wraz z Panią Minister Anną Streżyńską.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o naszej przyszłości, nowych programach pomocowych oraz współpracy z firmami i organizacjami pozarządowymi.

Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji, zapoznała zgromadzonych z dotychczasowymi działaniami pomocowymi prowadzonymi na rzecz dzieci zmarłych, poległych i ciężko poszkodowanych funkcjonariuszy służb publicznych. Podczas spotkania o realnej pomocy otrzymywanej od Fundacji mówiła Pani Małgorzata Daniluk i Jarosław Jeżyk (wdowa po policjancie i syn zmarłego żołnierza).

Uczestnikom spotkania zaprezentowano także filmową relację z uroczystej gali otwarcia naszego nowego Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej 2017 – Koalicja: Razem dla Bohaterów, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką wręczyli stypendia naszym podopiecznym.

Spotkanie, które pomogło określić dalsze kierunki działalności Fundacji prowadziła Pani Brygida Grysiak.

Ogromnie dziękujemy i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.