Fundacja Dorastaj z Nami podczas Gali Perły Polskiej Gospodarki otrzymała Perłę Honorową w dziedzinie Krzewienia Polskich Tradycji i Wartości Patriotycznych.

Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie razem z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, która została uhonorowana Perłą w dziedzinie Krzewienia Wartości Społecznych. Była to już XVI edycja Wielkiej Gali Pereł Polskiej Gospodarki i XIII edycja Pereł Honorowych, organizowana przez miesięcznik „Polish Market”. Perły Honorowe przyznawane są instytucjom, których dorobek, doświadczenie, prestiż, etyka i nieposzlakowana opinia dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości.