Dziękujemy za Waszą służbę –
Fundacja Dorastaj z Nami na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniu 8 września, w ramach XXXI Forum poświęconego „Europie w obliczu nowych wyzwań”, odbył się panel dyskusyjny, zatytułowany:
Biznes i organizacje pozarządowe – czyli jak łączyć siły i wspierać pracowników służb publicznych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa i ludzi.

Organizatorem i pomysłodawcą spotkania była Fundacja Dorastaj z Nami, która do udziału w nim zaprosiła przedstawicieli środowiska biznesu, służb publicznych a także organizacji pozarządowych. Uczestnikami panelu byli: Renata Kościelniak (Fundacja BGK), Piotr Małecki (Defence24), Magdalena Pawlak (Fundacja Dorastaj z Nami), sierżant Mariusz Saczek (weteran) oraz Rafał Stepnowski (Boeing Poland). Dyskusję poprowadziła i podsumowała dziennikarka, a jednocześnie członkini Rady Fundacji Dorastaj z Nami, Magdalena Rigamonti.

Zorganizowane przez Fundację spotkanie w całości poświęcone było tematyce służb publicznych w Polsce i zgodnie z motywem przewodnim całego Forum, dotyczyło nowych wyzwań jakie stają dzisiaj przed tymi formacjami, które wchodzą w ich skład.
Realizując swoje najważniejsze cele Fundacja Dorastaj z Nam chciałaby aby społeczeństwo dostrzegało w pracownikach służb publicznych zwyczajnych, „realnych” ludzi. Ludzi, którzy mimo iż mają rodziny i domy, codziennie narażają swoje życie dla dobra wspólnego. Dlatego w zainicjowanej przez siebie dyskusji Fundacja starała się pokazać jak ważna jest współpraca służb publicznych i społeczeństwa oraz jak wielką rolę mogłoby w tej współpracy odgrywać środowiska biznesu, które dzięki swojej pozycji, szerokim kontaktom i możliwościom finansowym mogłoby skutecznie włączyć się w działania wspierające i pomocowe na rzecz służb publicznych w Polsce.

Na co dzień obecność policjantów, żołnierzy, ratowników medycznych czy strażaków traktowana jest przez społeczeństwo jako coś oczywistego. I chociaż zazwyczaj mamy poczucie, że pracownicy służb publicznych są ważni, to najczęściej po prostu ich nie widzimy i nie doceniamy. Osoby, które bez przerwy dbają o nasze bezpieczeństwo, zauważamy dopiero gdy coś nam zagraża. W ciągu ostatnich dwóch lat Polacy co najmniej dwukrotnie, zbiorowo doświadczyli takich sytuacji. Były to oczywiście: wybuch pandemii covid-19 na początku 2020 roku i wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Oba te wydarzenia napełniły nas strachem i wielkim niepokojem ale jednocześnie wyzwoliły w nas wielkie pokłady bezinteresowności, solidarności i uruchomiły ogromną potrzebą działania, niesienia pomocy. Pomocy sobie nawzajem ale także pomocy rozumianej jako konkretne wsparcie kierowane w stronę tych, którzy każdego dnia narażają dla nas życie, których służba w obliczu współczesnych zagrożeń staje się coraz ważniejsza i coraz bardziej niebezpieczna

„Dzisiaj, na chwilę przed rozpoczęciem spotkania, podszedł do mnie mężczyzna i powiedział po prostu: Dziękuję za Twoją służbę. Bardzo mnie to poruszyło. To jest dla mnie najlepszy dowód, jak bardzo w ostatnim czasie zmienił się stosunek społeczeństwa do służb mundurowych” – powiedział weteran, sierżant Mariusz Saczek, i dodał: „Pamiętam doskonale, że kilkanaście lat temu, kiedy polscy żołnierze wyjeżdżali na misje, słyszeli, że to nie ma sensu, że to przecież nie jest nasza wojna. Mało kto rozumiał, że jako członek NATO mamy swoje zobowiązania, w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Według mnie społeczeństwo się obudziło, ludzie zobaczyli, że wojna za naszą granicą to jest także nasza wojna, że wolność i niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze.”

Słowa Mariusza Saczka potwierdzili pozostali uczestnicy debaty, zgadzając się, że wszyscy znajdujemy się w niełatwym ale jednocześnie przełomowym momencie naszej historii. Polskie społeczeństwo zaczyna zupełnie inaczej postrzegać pracę żołnierzy, policjantów i strażaków, zaczyna czuć swoją współodpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Dorastaj z Nami, wynika jasno, że ¾ polskiego społeczeństwa jest przekonana o potrzebie wsparcia dla służb publicznych. Czy to oznacza, że Polakom otwierają się oczy?

Zdają się to potwierdzać słowa Piotra Małeckiego, szefa portalu Defence24, który obserwuje zdecydowaną zmianę nastrojów społecznych: „Widzę wyraźnie jak zmieniają się komentarze w Internecie, jak wielką przewagę mają te pozytywne. Wojna na Ukrainie sprawiła, że Polacy zobaczyli w mundurowych, realnych ludzi. Coraz częściej słychać, że zamiast o ich pracy, mówi się o ich służbie.”

Czy w takim razie rodzi się nowa przestrzeń dla współpracy organizacji pozarządowych i biznesu, które połączywszy siły mogłyby skutecznie wspierać służby publiczne w naszym kraju? Wygląda na to, że tak.

Prezes Fundacji Dorastaj z Nami, Magdalena Pawlak podkreśliła: „Dzisiaj właściwie każdego dnia coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że służby publiczne są ważne, istotne, niezbędne dla naszego bezpiecznego życia i pracy. Wiem, że zauważa to coraz większa część społeczeństwa, widzą to zarówno zwykli obywatele jak i biznes. Świadczą o tym liczby. Nasza Fundacja ma dzisiaj blisko 10 tysięcy darczyńców indywidualnych, i jest to według mnie wyraz wdzięczności i forma podziękowania za służbę.” Równocześnie Magdalena Pawlak zaznaczyła, że relacje kierowanej przez nią Fundacji z instytucjami biznesu są bardzo dobre: „Nasze partnerstwa z biznesem są wieloletnie, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki temu nasze działania możemy planować z dużym wyprzedzeniem co wpływa na ich efektywność.”

Jaka jest więc droga do serca biznesu? Jak Fundacja Dorastaj z Nami i inne organizacje pozarządowe powinny szukać partnerów wśród instytucji finansowych?

Renata Kościelniak z Fundacji BGK powiedziała wprost: „Biznes powinien wspierać ludzi, którzy służą Polsce bo właśnie dzięki ich pracy może działać w bezpiecznym kraju, może się rozwijać bez obawy o jutro. Sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów, pokazała jaki to luksus.” Zaraz potem dodała :„Kiedy 3 lata temu rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Dorastaj z Nami, niezwykle ujął nas sposób, w jaki ta organizacja pokazuje ludzi w mundurach, jak bardzo stara się na każdym kroku przypominać, że to są zwyczajni ludzie, którzy mają nazwiska i rodziny. Rodziny, które służą razem z nimi, które każdego dnia czekają na ich bezpieczny powrót.”

Rafał Stepnowski z Boeing Poland zaznaczył, jak istotna jest społeczna odpowiedzialność biznesu: „To ona nam przyświeca. Jesteśmy przekonani, że strategia uczestnictwa w społeczności, w której działamy jest kluczowa. Chcemy być częścią takiej społeczności, także jej starań o bezpieczeństwo i dobrobyt, o wspólne dobro. Wierzymy w możliwość stworzenia trwałego i skutecznego modelu wsparcia dla służb publicznych i ich pracy.”

Wszyscy uczestnicy panelu zorganizowanego przez Fundację Dorastaj z Nami zgodnie podkreślali, jak ważne jest zaangażowanie całego społeczeństwa w działania na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju i jego obywateli. Jak istotna jest umiejętność skutecznego łączenia sił organizacji pozarządowych ale także firm, spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw w pomoc udzielaną pracownikom służb publicznych oraz ich rodzinom.

Widać wyraźnie, że współczesne organizacje pozarządowe się zmieniają, podobnie zresztą jak organizacje biznesowe. I to jest dobre bo zmienia się rzeczywistość wokół nas, pojawiają się nowe wyzwania, trzeba na nie odpowiadać na bieżąco. Dotyczy to także działania służb publicznych i ich współpracy z resztą społeczeństwa. Dzisiaj trzeba zrobić wszystko by była to współpraca jak najbardziej owocna, by wszystkie strony miały przekonanie, że zrobiły co się da aby zachować nasz świat bezpiecznym i szczęśliwym.