Pomagamy dzieciom Bohaterów.
W świadomości dzieci poświęcenie ojca musi być usprawiedliwione. One muszą wierzyć, że ta śmierć nie była bezcelowa.
Ich rodzic oddał życie za nasz kraj.

NASZA POMOC W LICZBACH W 2022 R.

305 DZIECI*

* TYLU DZIECIOM POMOGLIŚMY
W LATACH 2010-2022

NA POMOC DZIECIOM
PRZEZNACZYLIŚMY BLISKO

1.5 mln zł

1874

godziny dodatkowych rozwijających zajęć dla dzieci i młodzieży

362

godziny indywidualnej terapii psychologicznej

534

spotkań z doradcami edukacyjnymi

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
POMOCY SYSTEMOWEJ
KOALICJA: RAZEM DLA BOHATERÓW

Niesiemy pomoc psychologiczną

Aby móc poradzić sobie z trudną sytuacją w rodzinie dzieci mogą potrzebować pomocy psychologa. Dlatego zapewniamy taką pomoc dzieciom, które znalazły się w nagłym kryzysie.

Integrujemy i wspieramy rodziny

Organizujemy warsztaty dla rodzin i wydajemy broszury pomocowe. Zapewniamy wsparcie doradcy edukacyjnego, który wspólnie z dzieckiem i rodzicem pomaga wybierać najlepsze formy pomocy. Doradca jest blisko rodziny po to, abyśmy mogli odpowiadać na realne potrzeby dzieci.

Zapewniamy dostęp do praktyk i staży

Pomagamy zdobyć młodym ludziom praktykę lub staż, dzięki wsparciu firm partnerskich, które wiedzą, jak ważne są takie doświadczenia w poszukiwaniu miejsca na rynku pracy.

Dajemy wykształcenie

Zapewniamy lekcje wyrównawcze, korepetycje, zajęcia dodatkowe. Pomagamy dzieciom rozwijać talenty i umiejętności.
Nasi doradcy edukacyjni regularnie spotykają się z podopiecznymi, motywują ich do podejmowania kolejnych wyzwań. Na koniec roku szkolnego przeprowadzają ewaluację podjętych działań i przygotowują wraz z podopiecznymi plan działania na następny rok.

Otaczamy opieką dzieci i ich rodziny z całej Polski. Najczęściej są to osoby mieszkające w małych miejscowościach. Dziecko, które trafia pod skrzydła Fundacji, może liczyć na naszą pomoc aż do 25 roku życia.

GALA WRĘCZENIA STYPENDIÓW NOWYM PODOPIECZNYM

Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów pod patronem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został powołany w 2017 roku przez Fundację Dorastaj z Nami. Corocznie, podczas uroczystej Gali, Para Prezydencka wręcza symboliczne stypendia nowym podopiecznym Fundacji. Wśród zaproszonych gości są ministrowie, prezesi firm i spółek skarbu państwa, a także dowódcy wojskowi, komendanci służb publicznych, rodziny żołnierzy, strażaków i policjantów poległych na służbie.

Program Koalicja: Razem dla Bohaterów jest realizowany dzięki wsparciu partnerów i przyjaciół Fundacji. Podczas Gali, Fundacja wręcza Partnerom Strategicznym Statuetkę, jako wyraz wdzięczności za pomoc dzieciom współczesnych bohaterów.

 

STRATEGICZNY PARTNER KOALICJI:
RAZEM DLA BOHATERÓW

ZŁOCI PARTNERZY KOALICJI: RAZEM DLA BOHATERÓW

SREBRNI PARTNERZY KOALICJI:
RAZEM DLA BOHATERÓW

WSPIERAJĄCY PARTNERZY KOALICJI: RAZEM DLA BOHATERÓW

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY RZECZOWI

PATRONI MEDIALNI

AUDYT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marzena Kolczyńska

Manager ds. relacji z biznesem

[email protected]

504 857 643