Podopieczni Fundacji – jak pomagamy?

Mam na imię Daria. Jestem studentką V roku położnictwa na Uniwersytecie Opolskim. Do Fundacji Dorastaj z Nami należę 8 lat.

Fundacja daje mi ogromne możliwości samorealizacji. Udzieliła mi wsparcia finansowego przy wyjeździe do Wielkiej Brytanii w ramach kursu języka angielskiego. Zapewniła udział w programie „Tutor”, dzięki któremu doskonaliłam swoje mocne strony i pracowałam nad słabszymi. Zyskałam większą pewność siebie, samoakceptację oraz poczucie własnej wartości. Zrealizowałam projekt dotyczący wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej, który obudził we mnie większe pokłady empatii, życzliwości i zrozumienia.

Obecnie, jako studentka położnictwa, dostaję wsparcie ze strony doradcy Fundacji, dofinansowanie na zakup niezbędnych mi podczas studiów materiałów edukacyjnych, stroju i sprzętu, a także dopłatę do wynajmowanego pokoju. Jestem wdzięczna Fundacji za opiekę i wiem, że dzięki tej pomocy ukończę studia oraz będę spełniać swoje kolejne marzenia.

Chcę także podziękować Darczyńcom i pozdrowić innych podopiecznych Fundacji.

Daria.