Oto Twój pakiet

powitalny Członka Misji:

Zawsze Wierni.

To dopiero początek dobrych
wiadomości od nas.

Będziemy z Tobą w stałym kontakcie, żebyś wiedział, jak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni.

 


Wyślemy do Ciebie
pakiet powitalny ze specjalną odznaką.

Będziemy informować Cię
jak Twoja darowizna pomaga dzieciom i jak dbamy o bezpieczeństwo rodzin dotkniętych tragedią.

Otrzymasz
od nas dwa razy w roku wyjątkowy magazyn.
Dlaczego tak bardzo zależy nam na regularnych Darczyńcach?
Nasi podopieczni potrzebują nieustannej pomocy w długotrwałym procesie dorastania. Uczymy dzieci żyć bez rodzica, pomagamy im obrać właściwy kierunek w życiu. Zapewniamy pomoc w nauce oraz wsparcie psychologiczne. Wymaga to codziennej i wieloletniej pracy. Dlatego tak ważne są dla nas regularne wpłaty. Nawet niewielka, ale stała pomoc, pozwala nam zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci.
Kiedy z mojego konta zostanie przekazana pierwsza darowizna?
Uruchomienie polecenia zapłaty w banku trwa do 2 miesięcy. Wtedy jest pobierana pierwsza darowizna. Kolejne są pobierane regularnie, ok. 3 dnia każdego miesiąca.
Zostając Członkiem Misji: Zawsze Wierni, podpisujesz polecenie zapłaty. Co to jest polecenie zapłaty?
Polecenie zapłaty to druk bankowy, który pozwala na automatyczne obciążenie rachunku bankowego Darczyńcy ustaloną przez niego kwotą. Kwota ta jest co miesiąc przekazywana na konto Fundacji.
Czy jeśli w jednym miesiącu na moim koncie nie będzie pieniędzy, to w kolejnym miesiącu zostanie przekazana podwójna kwota?
Nie ma takiej możliwości. Jeśli w danym miesiącu na koncie nie ma środków, to darowizna za ten miesiąc nie zostanie przekazana w ogóle. W kolejnym miesiącu zostanie pobrana tylko darowizna za ten kolejny miesiąc.
Na jakie formy pomocy mogę liczyć?
Na początku otrzymasz od nas specjalny pakiet startowy, który pomoże Tobie i Twojej rodzinie rozmawiać o Twojej pracy i trudnościach, które mogą się w związku z nią pojawiać. Będziemy w stałym kontakcie, udzielając stosownych porad. W razie wypadku – pośpieszymy z pomocą.
Jak można zrezygnować z przekazywania darowizn na rzecz fundacji?
Zrezygnować można w każdej chwili. Wystarczy skontaktować się z Fundacją Dorastaj z Nami (lub bezpośrednio z własnym bankiem). Z nami można skontaktować się pod numerem tel. 22 6522022 lub wysyłając e-mail na biuro@dorastajznami.org
Dlaczego na Deklaracji Członka Misji: Zawsze Wierni nie ma numeru konta Fundacji Dorastaj z Nami?
Druk polecenia zapłaty, będący częścią Deklaracji Darczyńcy – Członka Misji: Zawsze Wierni, nie wymaga konta fundacji. Konieczny jest natomiast numer rachunku Darczyńcy oraz jego podpis – taki sam, który złożył na karcie wzorów podpisów w swoim banku.