Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
  CHCĘ POMÓC

Porozmawiajmy i poszukajmy razem 
rozwiązania Waszych problemów.


Organizujemy warsztatowe spotkania rodzin naszych podopiecznych z psychologami służącymi radą, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, np. śmierci lub niepełnosprawności członka rodziny – partnera, rodzica.

Efektem tych spotkań, poruszających opowieści i dyskusji, są wydawane staraniem naszej Fundacji oraz naszego partnera, poradniki: „Rozmowy o stracie”, „Rozmowy o niepełnosprawności” oraz „Rozmowy o dzieciach”.
 


ROZMOWY O ROZŁĄCESposób w jaki dorośli przygotowują się do rozstania, ich funkcjonowanie w okresie rozłąki i reintegracji rzutuje na sposób przeżywania i funkcjonowania dzieci. Dlatego tak istotne jest to, aby z należytą uwagą przygotować rodzinę do jakże trudnego procesu rozstania na czas wykonywania obowiązków służbowych.

Rozmowy o stracie
mjr dr Angelika Szymańska, psycholog


ROZMOWY O DZIECIACHNie pomoże żaden podręcznik ani poradnik – dziecko nie jest urządzeniem mechanicznym, 
lecz żywym, bez przerwy zmieniającym się organizmem, którego reakcje nie zawsze da się przewidzieć. Co więcej, musimy się nauczyć dostosowywać do zmian, jakie w naszym dziecku zachodzą.

Rozmowy o stracie
dr Zuzanna Toeplitz, psycholog


ROZMOWY O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCINieocenioną pomoc przynoszą spotkania z innymi osobami związanymi z poszkodowanymi. Takie, podczas których można nie tylko porozmawiać, posłuchać, podzielić się doświadczeniem, poradzić, podpowiedzieć, ale także wspólnie się pośmiać 
i popłakać. W tym gronie osób nie ma niezdrowego zainteresowania inwalidztwem, nie ma rywalizacji, jest pomoc, wsparcie, zrozumienie, czasami krytyka – ale wyłącznie po to, by skorygować niewłaściwe kroki.

Rozmowy o niepełnosprawności
mgr Agnieszka Klawinowska, psycholog


ROZMOWY O STRACIEW przypadku małego dziecka czekamy na pytanie. Pojawi się na pewno: „mamo, kiedy tata wróci?”, lub wyrażone w podobny sposób. Czasem dziecko boi się zapytać matkę, bo widzi, że dzieje się z nią coś złego. Zapyta wtedy innego członka rodziny 
i on też powinien być na takie rozmowy i pytania przygotowany. Odpowiedź powinna być krótka 
i prawdziwa: „tata już nie wróci”.

Rozmowy o dzieciach
dr Zuzanna Toeplitz, psycholog

wybierz poradniki, które chciałbyś otrzymać:
wybierz wersję poradnika, którą chciałbyś otrzymać:


wypełnij dane do wysyłki:

Adres dostarczenia


Nie jesteście sami ze swoim problemem. Chcemy i możemy Wam pomóc.