Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
  CHCĘ POMÓC

Jeśli Twój rodzic stracił życie lub zdrowie na służbie – zwróć się do nas! Nie zastąpimy Twojego rodzica, ale pomożemy Ci dorosnąć. Skorzystaj z naszej pomocy.


Zobacz, jak możemy Ci pomóc:

Poznamy Cie z doradcą edukacyjnym,
który pomoże Ci w Określeniu najlepszej drogi do Twoich celów i marzeń.


Sfinansujemy Twoje wydatki edukacyjne*
(do 80% kosztów )

 • czesne (przedszkola, szkoły),
 • opłaty za internat/ akademik (w sytuacji, 
gdy Podopieczny pobiera naukę w miejscowości innej niż adres zameldowania),
 • koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych,
 • opłaty za zajęcia dodatkowe, w tym korepetycje, kursy, naukę języków obcych, zajęcia sportowe i artystyczne,
 • koszty uczestnictwa w kołach naukowych 
i kołach zainteresowań,
 • koszty kursów zawodowych,
 • koszty wyjazdów, obozów połączonych 
z nauką (dla uczniów i studentów),
 • koszty dojazdów do szkoły i na dodatkowe zajęcia edukacyjne,
 • koszty terapii wspierających radzenie sobie 
z emocjami (ADHD, terapia sensoryczna itp.),
 • koszty pomocy logopedycznej,
 • dofinansowanie warsztatów umiejętności społecznych,
  inne koszty, w tym zakupu materiałów 
i pomocy naukowych,

Zapewnimy Ci terapię psychologiczną
w różnych formach. Będziemy przy Tobie 
w chwilach kryzysu.


Pomożemy Ci zorganizować staż lub praktykę
w zaprzyjaźnionej firmie. 
Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć, 
jak wygląda Twoja wymarzona praca.
Skontaktuj się
z nami telefonicznie
lub mailowo.

Marta Rowicka
Koordynator
ds. podopiecznych
i doradców edukacyjnych

m.rowicka@dorastajznami.org
501 936 216

 

* Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest wieku i etapu szkolnego podopiecznego, progu dochodowego brutto na osobę w rodzinie oraz rekomendacji współpracującego 
z rodziną doradcy edukacyjnego.