Jeśli Twój rodzic stracił życie lub zdrowie na służbie – zwróć się do nas! Nie zastąpimy Twojego rodzica, ale pomożemy Ci dorosnąć. Skorzystaj z naszej pomocy.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc:

Poznamy Cię z doradcą edukacyjnym,
który pomoże Ci w Określeniu najlepszej drogi do Twoich celów i marzeń.

Sfinansujemy Twoje wydatki edukacyjne*
(do 80% kosztów)

 • czesne (przedszkola, szkoły),
 • opłaty za internat/ akademik (w sytuacji, gdy Podopieczny pobiera naukę w miejscowości innej niż adres zameldowania),
 • koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych,
 • opłaty za zajęcia dodatkowe, w tym korepetycje, kursy, naukę języków obcych, zajęcia sportowe i artystyczne,
 • koszty uczestnictwa w kołach naukowych i kołach zainteresowań,
 • koszty kursów zawodowych,
 • koszty wyjazdów, obozów połączonych z nauką (dla uczniów i studentów),
 • koszty dojazdów do szkoły i na dodatkowe zajęcia edukacyjne,
 • koszty terapii wspierających radzenie sobie z emocjami (ADHD, terapia sensoryczna itp.),
 • koszty pomocy logopedycznej,
 • dofinansowanie warsztatów umiejętności społecznych,
  inne koszty, w tym zakupu materiałów i pomocy naukowych,

Zapewnimy Ci terapię psychologiczną
w różnych formach. Będziemy przy Tobie w chwilach kryzysu.

Pomożemy Ci zorganizować staż lub praktykę
w zaprzyjaźnionej firmie. Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć, jak wygląda Twoja wymarzona praca.

ZOBACZ ZASADY
PRZYZNAWANIA POMOCY

* Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest wieku i etapu szkolnego podopiecznego, progu dochodowego brutto na osobę w rodzinie oraz rekomendacji współpracującego z rodziną doradcy edukacyjnego.