JEŚLI PIERWSZY RAZ
UBIEGASZ SIĘ O POMOC…

SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

 • wspieramy dzieci pracowników służb publicznych, którzy zginęli lub ponieśli uszczerbek na zdrowiu w trakcie pełnienia służby (szczegółowe informacje w STATUCIE)
 • wspieramy dzieci pracowników służby zdrowia, którzy stracili życie lub ponieśli uszczerbek na zdrowiu walcząc z COVID -19
 • wiek beneficjenta: do ukończenia 18 roku życia lub, jeśli podopieczny kontynuuje naukę, do ukończenia 25 roku życia
 • kryterium dochodowe (dotyczy Współfinansowania edukacji), którego aktualną wysokość określa Regulamin przyznawania pomocy
 • pomoc psychologiczna i współpraca z doradcą edukacyjnym nie są ograniczone kryterium dochodowym.

PRZEŚLIJ NA ADRES FUNDACJI NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

DO WNIOSKÓW DOŁĄCZ:

 • Dokument potwierdzający Twoje pokrewieństwo lub obowiązek alimentacyjny z osobą, która zginęła lub została poszkodowana na służbie (np. kopia aktu urodzenia)
 • Dokument potwierdzający śmierć lub utratę zdrowia w wyniku pełnienia obowiązków służbowych (kopia aktu zgonu, kopia wyroku sądowego, dokumentacja medyczna)
 • Jeśli jesteś pełnoletni – zaświadczenie o kontynuacji nauki
 • Jeśli wnioskujesz o przyznanie pomocy psychologicznej – zaświadczenie od specjalisty o potrzebie podjęcia terapii

JEŚLI JESTEŚ JUŻ NASZYM
PODOPIECZNYM I UBIEGASZ SIĘ O PRZEDŁUŻENIE POMOCY…

DO 15 WRZEŚNIA PRZEŚLIJ NAM:

I DOŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • Jeśli jesteś pełnoletni – dokument potwierdzający, że nadal się uczysz
 • Jeśli jesteś niepełnoletni – kopię aktualnego świadectwa szkolnego

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

 • Zapoznaj się z Regulaminem Przyznawania Pomocy
 • Wysokość przyznawanego stypendium jest zależna od wieku podopiecznego i daty złożenia wniosku. Limity przyznawanej pomocy możesz poznać tu. W razie złożenia wniosku w trakcie roku szkolnego kwota limitu pomocy będzie liczona na okres pełnych miesięcy po miesiącu, w którym wydana została decyzji o przyznaniu pomocy.
 • Pomoc Fundacji realizowana jest wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków i faktur na ustalone formy pomocy
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest umowa. Twój doradca powiadomi Cię jaka jest wysokość i możliwe formy wsparcia. 

Nie jesteś sam ze swoim problemem.
Chcemy i możemy Ci pomóc.