Jeśli Twój rodzic stracił życie lub zdrowie na służbie – zwróć się do nas! Nie zastąpimy rodzica, ale pomożemy Ci dorosnąć.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Poznamy Cię z doradcą edukacyjnym,

który pomoże Ci w określeniu najlepszej drogi do Twoich celów i marzeń oraz wesprze w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce zawodowej.

Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego specjalistę,

jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego. Zwrócimy koszty terapii psychologicznej, Będziemy przy Tobie
w chwilach kryzysu.

Sfinansujemy Twoje wydatki edukacyjne,

abyś mógł rozwijać swoje zainteresowania. Zwrócimy
80% kosztów poniesionych na opłacenie zajęć dodatkowych, korepetycji, kursów i szkoleń.

Wesprzemy Cię w rozwoju pasji sportowej,

zmotywujemy Cię do osiągania coraz lepszych wyników
w sporcie. Będziemy współfinansować wydatki związane
z uprawianiem sportu i zapewniać materiały edukacyjne.

Zobacz, które koszty możemy współfinansować:

 • czesne (przedszkola, szkoły),
 • opłaty za internat/ akademik (w sytuacji, gdy Podopieczny pobiera naukę w miejscowości innej niż adres zameldowania),
 • koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych,
 • opłaty za zajęcia dodatkowe, w tym korepetycje, kursy, naukę języków obcych, zajęcia artystyczne,
 • opłaty za zajęcia sportowe i sprzęt do uprawiania sportu,
 • koszty uczestnictwa w kołach naukowych i kołach zainteresowań,
 • koszty kursów zawodowych,
 • koszty wyjazdów, obozów połączonych z nauką (dla uczniów i studentów),
 • koszty dojazdów do szkoły i na dodatkowe zajęcia edukacyjne,
 • koszty terapii wspierających radzenie sobie z emocjami (ADHD, terapia sensoryczna itp.),
 • koszty pomocy logopedycznej,
 • dofinansowanie warsztatów umiejętności społecznych,
  inne koszty, w tym zakupu materiałów i pomocy naukowych,

* Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest wieku i etapu szkolnego podopiecznego, progu dochodowego brutto na osobę w rodzinie oraz rekomendacji współpracującego z rodziną doradcy edukacyjnego.

Magdalena Ząbek

koordynator ds. relacji z podopiecznymi

[email protected]

501 936 216