Gra w klasy (ludzika)

Zasady gry są bardzo proste. Wystarczy na chodniku, placu zabaw lub w innym bezpiecznym miejscu, za pomocą kredy lub patyka narysować „ludzika” i ponumerować pola od 1 do 8.

Korpus ludzika (chłopka) podzielony na prostokąty numerujemy: 1, 2, 3, 6, ramiona ludzika to numer 4, 5, a głowę dzielimy na pół i numerujemy 7 i 8.

Osoba rozpoczynająca grę rzuca kamyczkiem, z umówionej wcześniej odległości, tak aby trafić na pole oznaczone 1. Gdy trafi, może rozpocząć grę. Skacze na jednej nodze po poszczególnych polach, uważając, by nie dotknąć linii. Gdy dotrze do „ramion”, musi skoczyć obiema nogami na dwa pola. Następnie, gdy dotrze do „głowy”, musi skoczyć obiema nogami na dwa pola, zrobić skok z obrotem i wrócić, zabierając po drodze kamyk. Następnie rzuca kamykiem do kolejnego okienka itd. Kto nie trafi na właściwe pole albo podczas skakania nadepnie na linię chłopka (ludzika), oddaje kolejkę przeciwnikowi. Wygra ten, kto pierwszy pokona chłopka (ludzika).