„Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” i spotkanie z bohaterami

Tym razem naszą wystawę na terenie województwa małopolskiego zaprezentowaliśmy w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. To już siódme miejsce po m.in.: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jak zawsze wystawie towarzyszyły prelekcje żołnierzy, strażaków, policjantów i innych funkcjonariuszy służb publicznych oraz pokazy sprzętu i uzbrojenia tych służb. Uczestnikami wydarzenia była młodzież tarnowskich szkół. Bohaterowie spotkania opowiadali o swojej służbie w kraju i wykonywaniu obowiązków podczas misji poza granicami naszego państwa. Zachęcali młodzież do wstępowania w szeregi służb publicznych.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działanie i u siebie w jednostce organizacyjnej czy instytucji zaprezentować naszą wystawę zapraszamy do kontaktu z Fundacją.