28-29 czerwca 2019 roku nasi doradcy edukacyjni wzięli udział w warsztatach szkoleniowo-edukacyjnych. W ramach podnoszenia kompetencji, doradcom przedstawiono zmiany w systemie edukacji i polityce społecznej, które mogą mieć wpływ na postawy i potrzeby podopiecznych Fundacji, a także zapoznano ich z przepisami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego w szkołach oraz wybranymi narzędziami możliwymi do stosowania w pracy doradczej. Uczestnicy zostali także zapoznani z charakterystyką aktualnej oferty Fundacji, podsumowaniem wniosków ze sprawozdań podopiecznych, wynikami badań ankietowych. Wszystko po to, żeby nasi doradcy mogli jak najlepiej pracować z podopiecznymi fundacji.

WARSZTATY DLA DORADCOW 2 JPG
« 1 2 »