20 lipca 2017 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy gen. brygadierem Leszkiem SUSKIM, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Magdaleną PAWLAK, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Fundacja od 2010 r. wspiera dzieci poległych i rannych żołnierzy, policjantów, strażaków oraz pracowników służby publicznej. Obecnie pod opieką Fundacji jest jedenaścioro dzieci strażaków.

Zawarte dzisiaj Porozumienie przewiduje realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjno-sportowych i promocyjnych w obszarze obejmującym działalność statutową PSP i Fundacji. W szczególności przewiduje się przeprowadzenie wspólnych projektów charytatywnych oraz wspierania w szerokim zakresie rodzin i rozwoju dzieci i młodzieży, których rodzice polegli na służbie lub odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie pełnienia służby strażackiej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto, w ramach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia ludzi, realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie świadomości społecznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także promowanie zasad bezpiecznego zachowania w przypadku zagrożeń.

Zdjęcia: Leszek Piekarski, Wydział Prewencji Społecznej

Zapisz

Zapisz