28 marca Prezes Zarządu Fundacji podpisała porozumienie o współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Panem st. bryg. Jarosławem Kurkiem. W zawartym porozumieniu podpisujące strony wyraziły wolę wzajemnej współpracy w zakresie realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych oraz sportowych i promocyjnych, a także wspólnych projektów charytatywnych wspierających w szerokim zakresie rodziny i rozwój dzieci, których rodzice polegli na służbie lub odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie pełnienia służby strażackiej.