08.10.2018 roku Fundacja Dorastaj z Nami podpisała porozumienie o współpracy z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomaszem Piotrowskim.

20181008 podpisanie umowy wsp P Cielinski CIE 4352 (1)
« 1 4 »

 

 

Współpraca obejmuje m.in. obszary dotyczące budowania szacunku do służby wojskowej, podtrzymywania pamięci o poległych żołnierzach, wspierania dzieci i rodzin żołnierzy, którzy ponieśli śmierć podczas pełnienia służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych oraz służby w kraju. Mamy nadzieję, że połączenie sił z tak poważnym Partnerem przyniesie długotrwałe i znaczące efekty.